اعضای داخلی انجمن

دکتر امیر پوریا نسب

تحصیلاتDr Amir Pooryanasab.jpg

کتاب‌های منتشرشده امیر پوریانسب عبارتند از:

 • کنترل داخلی - چارچوب یکپارچه (جلد ۱)، کمیته سازمان‌های پشتیبان مالی کمیسیون تردوی (کوزو، ۱۹۹۲)، ترجمه مشترک با کیهان مهام، نشریه ۱۱۸، سازمان حسابرسی؛
 • کنترل داخلی - چارچوب یکپارچه (ابزارها) (جلد ۲)، کمیته سازمان‌های پشتیبان مالی کمیسیون تردوی (کوزو، ۱۹۹۲)، ترجمه مشترک با کیهان مهام، نشریه ۱۳۵، سازمان حسابرسی؛
 • اصول بازار، سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار (آیسکو)، ترجمه، انتشارات شرکت بورس اوراق بهادار تهران؛
 • روابط سرمایه‌گذاران در عرصه عمل، بورس سهام مالزی، ترجمه مشترک با محسن قاسمی، انتشارات شرکت بورس اوراق بهادار تهران؛
 • استاندارد مدیریت ریسک، کار مشترک انجمن مدیریت ریسک، جامعه مدیران بیمه و ریسک، و مجمع ملی مدیریت ریسک بخش دولتی، ترجمه مشترک با محمد آزاد، انتشارات انجمن حسابداران خبره ایران؛
 • استاندارد حسابرسی شماره ۵: حسابرسی کنترل داخلی حاکم بر گزارشگری مالی که با حسابرسی صورت‌های مالی یکپارچه می‌شود، هیئت نظارت بر حسابداری شرکت‌های عام (پیکبو)، ترجمه مشترک با محسن قاسمی و محمد قربانی، انتشارات بورس؛
 • شرکت آزمایی، گوردون بینگ، ترجمه مشترک با مسعود غلامزاده لداری و سحر پژنگ، انتشارات انجمن حسابداران خبره ایران؛
 • حسابرسی داخلی (جلد اول: نقش حسابرسی داخلی در راهبری شرکتی، ریسک و کنترل)، انجمن حسابرسان داخلی آمریکا، ترجمه مشترک با شاهین احمدی، انتشارات مرکز آموزش حسابداران خبره و انتشارات کیومرث؛
 • بازرسی حرفه‌ای تقلب، تریسی ال کانن، ترجمه مشترک با ابراهیم ابراهیمی، انتشارات حساب‌افزار ایرانیان (ایراکو)؛
 • راهنمای جامع تقلب و امنیت برای کارمندان بانک‌ها، ژوان ژرمن گریپس، ترجمه مشترک با غلامحسن تقی‌نتاج و شاهین احمدی، انتشارات حساب‌افزار ایرانیان (ایراکو)؛
 • بهبودپذیری شرکتی: مدیریت ریسک تقلب و فساد مالی، توبی جی. اف بی شاپ و فرانک. ای. هیدوسکی، ترجمه مشترک با غلامحسن تقی‌نتاج و شاهین احمدی، انتشارات حساب‌افزار ایرانیان (ایراکو)؛
 • کالبدشناسی بازرسی تقلب، استفان پدنیولت، ترجمه مشترک با مسعود غلام‌زاده لداری، انتشارات حساب‌افزار ایرانیان (ایراکو)؛
 • گزارش حسابرس مستقل، استانداردهای حسابرسی بین‌المللی ۷۰۰، ۷۰۵ و ۷۰۶، فدراسیون بین‌المللی حسابداران (آیفک)، ترجمه، انتشارات انجمن حسابداران خبره ایران؛
 • استانداردهای بین‌المللی عمل حرفه‌ای حسابرسی داخلی، انجمن حسابرسان داخلی آمریکا، ترجمه مشترک با اسماعیل درگاهی، انتشارات انجمن حسابداران خبره ایران؛
 • راهنمای کاربردی ریسکهای تقلب و کنترلهای ضد تقلب، پیتر دی گلدمن و هیلتون کافمن، ترجمه مشترک با محسن قاسمی، انتشارات حساب‌افزار ایرانیان (ایراکو)؛
 • استانداردهای حسابرسی بخش ۳۱۶: بررسی تقلب در حسابرسی صورت‌های مالی، انجمن حسابداران رسمی آمریکا، ترجمه مشترک با رضا قنبریان، انتشارات حساب‌افزار ایرانیان (ایراکو)؛
 • تقلب و فساد مالی: پیش‌گیری و کشف، نایجل لایر و مارتین سموسیک، ترجمه مشترک با کاظم وادی‌زاده و احمد عیسایی‌خوش، با ویرایش فنی محسن قاسمی، انتشارات حساب‌افزار ایرانیان (ایراکو)؛
 • پیش‌گیری از تقلب در سازمان‌های غیرانتفاعی، ادوارد جی مک میلان، ترجمه مشترک با حسین پورزرندی و رضا قنبریان، انتشارات حساب‌افزار ایرانیان (ایراکو)؛
 • پیش‌گیری و کشف تقلب به کمک رایانه (جلد ۱)، دیوید کودره، ترجمه مشترک با آیدا پوریانسب، انتشارات مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز، ۱۳۹۱.