اعضای داخلی انجمن

 

محمد مهدی سعیدی Image result for mohammad mehdi saeedi

مرتبه علمی: حق التدریس
نوع همکاری: پاره وقت
دانشکده: فنی و مهندسی // دانشجوی دکتری تخصصی حسابداری گرایش حسابرسی  دانشگاه امام خمینی (ره)
1 کارشناسی حسابداری دانشگاه امام خمینی (ره)  
2 کارشناسی ارشد حسابرسی دانشگاه امام خمینی (ره) بررسی تأثیر استانداردهای ملی بر کیفیت اظهار نظر حسابرسان
3 دکتری تخصصی حسابرسی دانشگاه امام خمینی (ره) بررسی رابطه سواد مالی اقتصادی و تجاری بر موفقیت مدیران